ASTOR wśród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

 

Firma ASTOR znalazła się wśród 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, według raportu przygotowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieć Naukową MSN. „Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw” jest corocznie publikowana w prestiżowym wydawnictwie „Raport o innowacyjności gospodarki Polski”.


Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Sieć Naukowa MSN od 2005 roku prowadzą badania nad innowacyjnością polskich firm. Celem badaczy jest popularyzacja osiągnięć wyróżnionych firm w obszarze innowacji.

Najlepsze przedsiębiorstwa otrzymują Certyfikat Innowacyjności. ASTOR, który dostarcza rozwiązania dla przemysłu, był oceniony pod względem innowacyjności rynkowej i procesowej, nakładów na innowacyjność oraz patentów i kontraktów europejskich. Uzyskał wysoką ocenę i - tak jak inne najlepsze przedsiębiorstwa - otrzyma Certyfikat Innowacyjności.

„Jako spółka nowoczesnych technologii w oczywisty sposób jesteśmy otwarci na innowacje techniczne, lecz dążymy także do wdrażania innowacji w organizacji. Doskonalimy nasze procesy wewnętrzne, aby były jak najlepiej dopasowane do oczekiwań klientów. Podstawą naszej skuteczności jest biznesowa platforma informatyczna Profesal, będąca naszym autorskim rozwiązaniem, oferowanym od ubiegłego roku także dla innych firm. Jest to system o nowoczesnej, modułowej architekturze, wykraczający funkcjonalnie poza ramy tradycyjnych systemów CRM" – komentuje Wojciech Kmiecik, Członek Zarządu Operacyjnego ds. Marketingu i PR w firmie ASTOR.

Podstawą ocen innowacyjności są dane liczbowe i jakościowe przekazywane przez firmy, które uzupełniane są o dane dostępne publicznie (UP RP, Komisja Europejska, KRS).

Najnowszy Certyfikat Innowacyjności jest wystawiony za rok 2009, ze względu na metodologię pracy (dane dotyczą lat 2007-2009, obecnie zbierane są dane za okres 2008-2010).

Wśród ocenianych kryteriów znalazły się:

  •  nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle i usługach,
  •  innowacje przynoszące korzyści dla środowiska,
  •  wpływ funduszy unijnych na innowacje,
  •  wpływ nowoczesnych technologii na transfer wiedzy między nauką a biznesem.


Więcej informacji o najnowszym raporcie na stronie internetowej: www.inepan.waw.pl/badania/siec_naukowa/badania_nad_innowacyjnoscia/vii_edycja_badan_2011.html

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone