Poradnik lidera i inżyniera przemysłu 4.0 #2

Po poradach na temat celów cyfrowej transformacji, rozwoju talentów i stosowania modeli dojrzałości i gotowości technologicznej, przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję wskazówek dla liderów i inżynierów przemysłu 4.0. W tym tygodniu, wśród czterech przygotowanych przez nas porad znalazło się miejsce m.in. dla prototypów, procesów rekrutacyjnych czy podejścia bottom-up do strategii.

1. Pamiętaj, że prototyp jest celem, a nie smutną koniecznością

,„Klient, nasz pan” – trudno o lepsze hasło definiujące współczesny marketing i biznes. Wraz z postępującą globalizacją, wzrostem konkurencji i rozwojem technologii, nabywcy zyskali ogromną władzę, która pozwala im nierzadko decydować o kształcie funkcjonowania organizacji. Warto zatem poprosić ich o głos jak najwcześniej – tak, aby przygotowane przez nas rozwiązanie nie zostało odrzucone już na etapie rynkowego debiutu.
Z pomocą firmom przychodzą koncepcje takie jak MVP (minimum viable product) czy prototypy, które pozwalają sprawdzić rozwiązanie na niewielkiej grupie zaufanych odbiorców. Dzięki temu organizacja może w porę wyeliminować najpoważniejsze błędy i, przede wszystkim, dowiedzieć się, w których funkcjonalnościach produktu klienci widzą największą wartość. Ta informacja posłuży później jako fundament decyzji odnośnie tego, jakie obszary warto rozwijać.

Sposoby prototypowania i testowania są różne. Może to być np. testowa strona www, na której prezentujemy nieistniejący jeszcze produkt i badamy, jakie budzi zainteresowanie. Istnieją także gotowe narzędzia do budowy prototypów (jak np. QuickMVP). Możemy również w sposób ”manualny” (jak choćby poprzez wiadomość mailową z wyłącznym dostępem) przekazać przygotowane rozwiązanie zaufanej, niewielkiej grupie odbiorców. 

Test prototypu daje nam pewność, że przygotowane rozwiązanie jest faktycznie wartościowe dla odbiorców

Co jest jednak w tym najważniejsze? Zebranie jak najbardziej obszernej informacji zwrotnej i staranna analiza. Wówczas mamy większą pewność, że uwagi odbiorców faktycznie zostaną uwzględnione w finalnej wersji produktu.

2. Rozbudowuj procesy rekrutacyjne

Na przestrzeni ostatnich lat rola kapitału ludzkiego w organizacji nieaprzeczalnie wzrosła. Firmy zaczynają rozumieć, że rozwój pracownika oddziałuje na rozwój całego przedsiębiorstwa, a dyrektorzy HR mogą być równoprawnymi współtwórcami strategii firmy, obok COO czy CFO.

Przemysł 4.0 wymaga jednak od pracowników szerokich i różnorodnych umiejętności. Obok kompetencji twardych, ściśle związanych z technologią, którą operują, niezwykle istotnym obszarem są kompetencje miękkie. Wynika to m.in. z konieczności stałego dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków.

Standardowe metody rekrutacji pracowników wymagają więc rozbudowania o testy, które pozwolą zbadać takie kompetencje, jak otwartość na nowe doświadczenia czy funkcjonowanie w trybie „zarządzania zmianą”. Rozwiązaniem mogą być np. testy psychometryczne, które pozwalają w największym stopniu oszacować chęć pracownika do nauki i rozwoju, a także zdolności przystosowania się do zmieniających się warunków.

3. Miej odwagę, aby szybko „ucinać” inwestycje

„Duża niepewność w środowisku biznesowym” to truizm, który przewija się przez wiele branżowych artykułów, z czytanym obecnie na czele. Spójrzmy jednak na niego tym razem z nieco innej perspektywy.

Każda organizacja ma projekt, nad którym pracowała szczególnie długo i któremu poświęciła wyjątkowo dużą dawkę pracy i energii. To koncept, w który jesteśmy zaangażowani nie tylko finansowo, ale także emocjonalnie, co sprawia, że sama myśl o jego zamknięciu wywołuje nieprzyjemne uczucia.

Projekty, nad którymi pracujemy długo są szczególne trudne do „zatrzymania”

Tymczasem S. Shamim, S. Cang, H. Yu, Y. Li radzą, aby zupełnie oddzielić poziom naszego wkładu (emocjonalnego, czasowego, finansowego) w projekt od jego perspektyw rynkowych. Wspomniane wyżej, niepewne biznesowe środowisko, z łatwością bowiem ukróci nasze wszelkie nadzieje na biznesowy sukces. I to w sposób bardziej bolesny niż gdybyśmy w porę zamknęli nieopłacalny projekt.

Jednocześnie nie powinniśmy traktować samego procesu pracy nad produktem za czas stracony. Nieudane, niesfinalizowane projekty powinniśmy włączyć do kategorii „organizacyjnego uczenia się”. Ważne jednak, aby nie przedłużać nadmiernie procesu nauki i mieć odwagę, aby w porę go zatrzymać.

4. Zastosuj podejście „bottom-up” do strategii

Jednym z głównych czynników decydujących o powodzeniu cyfrowej transformacji w firmie jest zaangażowanie samych pracowników. Ich udział w procesie jest absolutnie kluczowy, bowiem to ich działalność i kompetencje będą decydować o sposobie funkcjonowania organizacji w kolejnych, digitalowych latach.

Właściwa komunikacja to zatem integralny element transformacji. Celem managerów jest przekazanie współpracownikom wszelkich istotnych informacji (z przyczynami i konsekwencjami zmian na czele), a także zachęcenie ich do zaangażowania w cały proces.

Nie inaczej jest z budową strategii organizacji. Zanim sformułujemy cele, KPI i kierunek, w którym mamy podążać, warto zapytać o zdanie również osoby spoza kadry zarządzającej. Przydatne w tym celu będą zarówno zwykłe ankiety przeprowadzane w firmie, jak i wywiady indywidualne, które pozwolą wydobyć od pracowników dodatkowe, pogłębione informacje na temat aktualnego funkcjonowania organizacji. Zyskujemy wówczas aż trzy benefity: 

  • Dodatkową motywację dla pracowników, którzy czują się integralną częścią procesu i wzmocnienie więzi wewnątrz zespołu,
  • Faktyczny ogląd na aktualną sytuację organizacji (pracownicy mogą widzieć znacznie więcej niż kadra managerska),
  • Strategię dopasowaną do możliwości firmy.

Źródła zdjęć:

https://unsplash.com/photos/RX_0vwSPiWs

https://unsplash.com/photos/ukeUH3KbMWU

https://unsplash.com/photos/qWwpHwip31M

Bibliografia:

S. Shamim, S. Cang, H. Yu, Y. Li: Management approaches for Industry 4.0: A human resource management perspective, 2016

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *