Im lepiej zaplanujesz, tym lepiej będziesz przygotowany na nieoczekiwane?

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać o korzyściach, jakie płyną z planowania i harmonogramowania w normalnych warunkach funkcjonowania firmy produkcyjnej. W kryzysie, a potem w wychodzeniu z niego, tym bardziej zyskują na znaczeniu.

Zmienność warunków zewnętrznych coraz częściej wymusza zmianę w podejściu do planowania i harmonogramowania.  Strategiczne ujęcie ustępuje taktycznemu, a nawet operacyjnemu, które zakłada umiejętność podejmowania zwinnych decyzji po to, by zadbać o ciągłość Łańcucha Dostaw. Kluczowe w tym kontekście wydaje się stwierdzenie, że aby wiedzieć [jak zaplanować], trzeba widzieć [zgromadzone wcześniej dane, nawet w ujęciu historycznym, na podstawie których powstanie harmonogram działania.]

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać o korzyściach, jakie płyną z planowania i harmonogramowania w normalnych warunkach funkcjonowania firmy produkcyjnej. W kryzysie, a potem,  w wychodzeniu z niego tym bardziej zyskują na znaczeniu.

Dobrze planowany Łańcuch Dostaw. Klucz do spokoju?

Biorąc pod uwagę globalny charakter obecnego kryzysu, organizacje mierzą się dwoma kluczowymi wyzwaniami w obszarze Łańcucha Dostaw. Z jednej strony ograniczenie dostaw wiąże się z zagrożeniem ciągłości produkcji.  Z drugiej duża zmienność potrzeb klientów, skutkuje tym, że w magazynach gromadzone są produkty, których już nie potrzebujemy.

Prowadzone strategie zarządzania zapasami [jeżeli realizowane optymalnie] pozwolą przez pewien czas czuć się pewnie. Jednak, w większości organizacji te kilka tygodni względnego „trzymania ręki na pulsie”, powoli się wyczerpuje. Sytuację pogarszają konsumenckie zakupy realizowane w panice. Te z kolei, generują niedobory artykułów gospodarstwa domowego, czy żywności. A to niezwykle istotne biorąc pod uwagę cały Łańcuch Dostaw. W miarę narastania wpływu COVID-19, presja na stronę podażową organizacji/ firmy produkcyjnej, będzie tylko rosła.

W tym kontekście proces planowania i harmonogramowania produkcji nabiera szczególnego znaczenia. Jakie kroki powinno się teraz podjąć, aby zawalczyć o efektywność planowania oraz szerzej Łańcucha Dostaw? I jakich narzędzi użyć, aby zwinnie oszacować koszty przestawienia produkcji, a co za tym idzie odpowiedzieć na aktualne [zmienne] potrzeby konsumentów.

Spadek czy wzrost?

To zależy. W niektórych przypadkach Twoja organizacja może być beneficjentem wysokiego wzrostu popytu, w innych doświadczona bezprecedensowymi jego spadkami. Wszystko zależy od branży i zapotrzebowania na produkty w obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. Ostateczny wpływ kryzysu na popyt jest trudny do przewidzenia, ponieważ rzeczywistość ciągle się zmienia.  Firma w każdym z przypadków powinna byś świadoma korzyści, jakie da jej efektywniejsze podejście do procesu planowania i harmonogramowania. Dla branży, takiej jak przykładowo automotive, która notuje zmniejszony popyt na swoje produkty, przedmiotem dobrego planowania i harmonogramowania produkcji może być przykładowo skrócenie czasu magazynowania surowców i takie planowanie, aby dostawy przychodziły wtedy (just-in-time), kiedy materiały są faktycznie potrzebne do realizacji procesu produkcji.  Inaczej sytuacja ma się w branży rolno – spożywczej. Globalnie przerwane Łańcuchy Dostaw w produkcji  żywności to szansa dla producentów żywności w Polsce.

Zdalnie podłączony pulpit w dedykowanej aplikacji do opracowywania i symulowania harmonogramów produkcyjnych

Korzyści z planowania i harmonogramowania

W obydwu przypadkach, jak wspomniane to było powyżej powyżej, korzyści obejmują:

 • zwiększoną transparentność informacji oraz posiadanych danych,
 • szybkość podejmowanych decyzji i ich większa precyzja w dynamicznym środowisku pracy,
 • możliwości uruchomienia elementów Przemysłu 4.0 czyli podejścia scenariuszowego,
 • pełną wiedzę i profesjonalne zarządzania zapasami, także poza wewnętrznym Łańcuchem Dostaw,
 • standaryzację procesu oraz reguł planowania „uniezależnia” organizację od konkretnej osoby,
 • wizualizację ryzyk i zagrożeń w gotowych / analizowanych planach i harmonogramach.
Zdalnie podłączony pulpit w dedykowanej aplikacji do opracowywania i symulowania harmonogramów produkcyjnych

Popyt?

Jeżeli doświadczasz niespodziewanego, aczkolwiek pozytywnego wzrostu popytu, we wdrażanych rozwiązaniach narzędziowych i procesowych, docenisz:

 • wsparcie, jakie możesz uzyskać w precyzyjniejszym produkowaniu „na magazyn” w przeciwieństwie do wcześniejszego planowania na zamówienie,
 • możliwości pracy ze scenariuszami i wariantami, aby efektywniej reglamentować popyt, jeżeli masz niewystarczające zasoby,
 • integrację wszystkich zasobów (także zewnętrznych np. kooperantów) w celu maksymalizacji liczby wykonanych zamówień,
 • szybką analizę scenariusza dla planu produkcji w sytuacji znacznych nieobecności, spowodowanych np. kwarantanną czy koniecznością wyłączenia obszaru produkcji w wyniku obowiązkowej, regularnej dezynfekcji,
 • precyzyjniejszą informację dla klientów, kiedy zamówienie zostanie zrealizowane i produkt będzie dostępny,
 • sprawniejsze priorytetyzowanie zamówień, klientów czy produktów np. wg rentowności z wykorzystaniem scenariuszy
 • efektywniejsze i szybsze planowania potrzeb materiałowych.

Spadek zamówień?

W sytuacji gdy doświadczasz znacznego spadku zamówień, ale cały czas produkujesz i planujesz produkcję, planowanie i harmonogramowanie pomoże Ci w:

 • szybszej identyfikacji zapasów zagrożonych oraz wykazujących niższą rotację, aby „opróżnianie magazynów” dla budowania płynność operacyjnej były efektywniejsze i precyzyjniejsze,
 • łatwiejszym przejściu do jeszcze większego udziału strategii produkcyjnej MTO (Make-to-Order) lub rozpoczęcia produkcji pod zamówienie versus produkcji na zapas
 • prostszym bilansowaniu potrzeb materiałowych dla produktów, które wykazują popyt oraz wymagają produkcji,
 • sprawniejszym planowaniu obciążeń maszyn i ludzi w ciągu tygodnia np. produkcja przed 3 dni w tygodniu, produkcja na 2 zmiany itp. aby podejmować efektywniejsze decyzji w obszarze kadrowym,
 • „bezkontaktowemu” pozyskiwaniu oraz publikowaniu danych dla wskazanych stanowisk produkcyjnych poprzez moduł Shopfloor, także w trybie on-line,
 • sprawniejszej optymalizacja kosztów produkcji poprzez zarządzanie np. czasami oraz ilością przezbrojeń, myć itp. w realiach mniejszej ilości zamówień.

A zatem

Wdrażanie narzędzi wspierających planowanie i harmonogramowanie produkcji, to w obecnej sytuacji szansa na doskonałe przygotowanie się na czas po pandemii, kiedy to odbudowywanie zerwanych Łańcuchów Dostaw, ich wzmacnianie i  doskonalsze planowanie, stanie się kluczem do sprawności operacyjnej wielu firm produkcyjnych.


Artur Kolibski

O autorze

Artur Kolibski jest prezesem zarządu Entra Group. Ekspert w zakresie optymalizacji efektywności Łańcucha Dostaw w organizacjach produkcyjnych z 20-letnim doświadczeniem. Obszary szczególnych kompetencji to procesy prognozowania sprzedaży, planowanie produkcji  optymalizacja zapasów w organizacjach. Obiektywną ocenę efektywności procesów oraz reorganizację działów operacyjnych w firmach umożliwia biegłe posługiwanie się uznanymi na całym świecie metodykami, takimi jak m.in. SCOR (Supply Chain Reference Model), APQC PCF (Process Classification Framework) czy Prince2. Członek wielu organizacji biznesowych, m.in. ASCM (dawniej APICS), IIF , IBF, APQC (American Productivity & Quality Center), SIM Polska.

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *