Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pobierając nagranie webinaru pn. Cyberbezpieczeństwo sieci OT/IT. Zagrożenia i wyzwania dla sektora produkcji, z dnia 05.05.2020, zrealizowane przez ASTOR Sp. z o.o. w ramach cyklu webinarów ASTOR Web Tour 2020 akceptuję treść i zasady przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest ASTOR spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000120940, NIP: 6760105127, REGON: 008016680, telefon +48 12 428 63 00, adres e-mail info@astor.com.pl (dalej jako: ASTOR lub Administrator).
 • Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez ASTOR danych osobowych można kierować na adres email: daneosobowe@astor.com.pl, lub na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia pobrania nagrania. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dane będą również przetwarzane na cele marketingowe (kontakt mailowy w sprawie produktów cyberbezpieczeństwa, informowanie o nadchodzących wydarzeniach, nowych rozwiązaniach).
 • Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków związanych z udostępnieniem nagrania muszą posiadać do nich dostęp. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe, odbiorcą danych będą również podmioty powiązane z Administratorem, które wymienione są pod tym linkiem https://www.astor.com.pl/astor-firmy.html
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do odwołania przez Panią/Pana zgody. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@astor.com.pl
 • W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO, osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do pobrania nagrania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na cele marketingowe jest dobrowolne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

O ASTOR

Firma ASTOR od 30 lat wspiera podnoszenie efektywności procesów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze dostarczając komponenty automatyki przemysłowej, robotyki, systemy IT oraz wiedzę biznesową i techniczną. Kierunek wspierania rozwoju i transformacji naszych Klientów wyznacza Przemysł 4.0. W naszym portfolio znajdują się systemy sterowania Emerson Industrial Automation&Control (dawniej GE Intelligent Platforms, GE Fanuc), Horner APG oraz Astraada One, oprogramowanie przemysłowe AVEVA (dawniej Wonderware), roboty przemysłowe Kawasaki i Epson, produkty do bezprzewodowej transmisji danych SATEL Oy i Astraada, a także falowniki, panele HMI i urządzenia sieciowe Astraada. Oferujemy usługi doradcze w ramach ASTOR Consulting i szkolenia w ramach Akademii ASTOR.

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone