Obecnie kiedy firmy produkcyjne muszą bardzo szybko reagować na zmiany trendów rynkowych, dostęp do wiarygodnych informacji o procesach i produkcji w czasie rzeczywistym staje się niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Łatwy dostęp do tych informacji przekłada się na możliwość szybkiego podejmowania trafnych decyzji rzutujących na efektywność i rentowność przedsiębiorstwa. Aktualnie, na rynku dostępnych jest szereg mniej i bardziej zaawansowanych systemów informatycznych wspierających zarządzanie informacją z procesów i produkcji.

Systemy informatyczne wspierające produkcję i utrzymanie ruchu możemy podzielić na trzy główne grupy: systemy odpowiedzialne za monitoring i wizualizację procesów, systemy odpowiedzialne za zarządzanie produkcją i monitoring efektywności maszyn oraz systemy do zarządzania informacją dotyczącą stanu parku maszynowego.

Wizualizacja i sterowanie produkcją i procesami

Zrobotyzowna obsługa maszyn
Systemy sterowania wykorzystywane są do automatyzacji procesów produkcyjnych. W szczególności pozwalają one zwiększać szybkość, podnosić jakość i efektywność.
Zobacz szczegóły»

Monitoring sterowanie obiektami rozproszonymi

QX 100
Stała kontrola obiektów i urządzeń to podstawa bezproblemowego funkcjonowania zakładu.
Zobacz szczegóły»

Monitoring mediów produkcyjnych

Astraada HMI Panel 100
Niezależnie od branży, produkcja nie może się odbywać bez mediów. Ich zła jakość i zaburzenia dostaw powodują problemy.
Zobacz szczegóły»

Wysoka dostępność procesów technologicznych

Astraada HMI Panel 100
Istnieją zakłady, w których nieplanowane zatrzymanie produkcji lub brak dostępu do informacji, generuje bardzo wysokie koszty i stwarza dodatkowe zagrożenie.
Zobacz szczegóły»

Zarządzanie informacją z procesów i produkcji (MES)

Astraada HMI Panel 100
Podstawą efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest sprawna wymiana informacji wewnątrz organizacji.
Zobacz szczegóły»

Wirtualizacja

Astraada HMI Panel 100
Wielu producentów aplikacji i oprogramowania, w tym producent oprogramowania Wonderware, rekomenduje działanie aplikacji w trybie rozproszonym.
Zobacz szczegóły»


Fatal error: Invalid handle returned. in I:\WWW\Astor_www4\scripts\include\DB.class.php on line 26