Radiomodemy

Radiomodemy

Radiomodemy SATEL - niezawodna i niezależna transmisja bezprzewodowa

Radiomodemy zastępują kable przesyłające dane (w zależności od ukształtowania terenu i mocy wyjściowej) na odległość do kilkudziesięciu kilometrów. Istnieje możliwość zwiększenia zasięgu transmisji poprzez zastosowanie retransmiterów sygnału (funkcję retransmitera może pełnić dowolny radiomodem). Powszechnymi zastosowaniami radiomodemów są: telemetria jak również zdalne sterownie i monitoring. Zwykle są instalowane wszędzie tam, gdzie połączenie kablowe jest trudne do zrealizowania lub jest zbyt drogie w realizacji. Dużą zaletę łączności bezprzewodowej jest elastyczność i łatwość instalacji.

 

Radiomodemy | Systemy bezprzewodowe | Telemetria | Transmisja bezprzewodowa | Sieć bezprzewodowa

Radiomodemy serii SATELLINE dla pasma wolnego 868-870 MHz

Radiomodemy serii SATELLINE dla pasma wolnego 868-870 MHz Radiomodemy SATELLINE pracujące w paśmie wolnym są w pełni przeźroczyste dla protokołu transmisji, dzięki czemu mogą być stosowane do łączenia wszelkich urządzeń komunikujących się za pośrednictwem łączy szeregowych. Zakres częstotliwości 868 - 870 MHz pozwala na pracę urządzeń bezprzewodowych bez formalności i dodatkowych kosztów.

Radiomodemy serii SATELLINE NMS dla pasma licencjonowanego 400 - 470 MHz

Radiomodemy serii SATELLINE NMS dla pasma licencjonowanego 400 - 470 MHz Radiomodemy SATELLINE NMS przeznaczone są do budowania sieci bezprzewodowych cechujących się dużym obszarem pokrycia terenu. Zastosowany system NMS (Network Management System) umożliwia zdalne zarządzanie siecią bezprzewodową oraz kontrolę parametrów pracy poszczególnych radiomodemów pracujących w systemie.

Radiomodemy serii SATELLINE dla pasma licencjonowanego 400 - 470 MHz

Radiomodemy serii SATELLINE dla pasma licencjonowanego 400 - 470 MHz Radiomodemy SATELLINE przeznaczone są do budowania sieci bezprzewodowych cechujących się dużym obszarem pokrycia terenu oraz składających się z kilku repeaterów. Mogą być stosowane do łączenia wszelkich urządzeń komunikujących się za pośrednictwem łączy szeregowych.

Radiomodemy serii SATELLAR dla pasma licencjonowanego 400 - 470 MHz

Radiomodemy serii SATELLAR dla pasma licencjonowanego 400 - 470 MHz SATELLAR jest w pełni cyfrowym, modułowym radiomodemem nowej generacji, składającym się z trzech elementów: jednostki radiowej (RU), jednostki centralnej (CU) i jednostki dodatkowej (XU). Jednostka centralna wraz z jednostką radiową wykorzystywane są w miejscach, gdzie potrzebne jest połączenie Ethernetowe.

Radiomodemy serii SATELLINE VHF NMS dla pasma 140 - 170 MHz

Radiomodemy serii SATELLINE VHF NMS dla pasma 140 - 170 MHz Radiomodemy SATELLINE VHF NMS przeznaczone są do budowania sieci bezprzewodowych cechujących się dużym obszarem pokrycia terenu. Zastosowany system NMS (Network Management System) umożliwia zdalne zarządzanie siecią bezprzewodową oraz kontrolę parametrów pracy poszczególnych radiomodemów pracujących w systemie.

Akcesoria dla radiomodemów - moduły I/O, zabezpieczenia, kable

Akcesoria dla radiomodemów - moduły I/O, kable, zabezpieczenia Opcjonalne akcesoria, wykorzystywane podczas budowanie bezprzewodowych systemów komunikacji: anteny dookólne i kierunkowe, kable komunikacyjne i antenowe, zabezpieczenia odgromowe, dedykowane moduły wejść / wyjść.

 
Pasmo 868-870 MHz

Opis pasma 868-870 MHz

Zakres częstotliwości 868 - 870 MHz pozwala na pracę urządzeń bezprzewodowych bez formalności i dodatkowych kosztów. Pasmo to jest podzielone na zakresy zależne od mocy wyjściowej i cyklu pracy nadajnika. Dla aplikacji przemysłowych najbardziej interesujący jest wycinek pasma od 869,400 MHZ do 869, 650 MHz pozwalający na przesył danych z maksymalną mocą do 500 mW.

 

Pasmo 868-870 MHz

 

Przykładowe aplikacje

Przesyłanie alarmów za pomocą transmisji bezprzewodowej

Przesyłanie alarmówRadiomodem SATEL w połączeniu z układami wejść/wyjść I-Link to rozwiązanie często stosowane w układach zdalnego sterowania, takich jak włączanie/wyłączanie pomp, zaworów czy też świateł ostrzegawczych. Sieci radiomodemowe można w łatwy sposób rozbudowywać, dzięki czemu mogą być one stosowane zarówno do prostych jak i rozbudowanych systemów.

Logistyka, bezprzewodowa lokalizacja w czasie rzeczywistym

LogistykaInformacje o położeniu paczek (materiały, produkty, itd.) oraz przesył danych w czasie rzeczywistym są ważne w logistyce, niezależnie czy jest to mały magazyn czy wielki port. Radiomodemy SATEL mogą przekazywać dane z kontenerów, suwnic oraz pojazdów utrzymania ruchu wszędzie tam, gdzie wymagana jest dokładna lokalizacja w czasie rzeczywistym.

Kontrola dostępu na rozległych obszarach

Kontrola dostępu Radiomodemy SATEL znajdują zastosowanie w aplikacjach kontroli dostępu, zwłaszcza na rozległych obszarach, gdzie konieczne jest monitorowanie wielu obiektów (bram, drzwi, włazów). Sygnalizacja drogowa czy automatyczne bramy wyposażone w radiomodemy pozwolą na dostęp tylko autoryzowanych pojazdów.

Sterowanie pojazdami bezzałogowymi z wykorzystaniem transmisji bezprzewodowej

Sterowanie pojazdami bezzałogowymiPrzepływ danych w sieci radiomodemowej jest dwukierunkowy, dzięki czemu mogą być one stosowane w aplikacjach sterowania oraz monitorowania. Przykładowo, system może zostać wykorzystany do śledzenia suwnicy bramowej, wysłanej do załadowania danego kontenera w określonym terminie. W magazynach radiomodemy są wykorzystywane do sterowania pojazdami bezzałogowymi i do przekazywania danych o ich położeniu.

 
Pasmo 400-470 MHz

Opis pasma 400-470 MHz

Zakres częstotliwości 400 - 470 MHz, czyli tzw. pasmo UHF pozwala tworzyć systemy komunikacji radiomodemowej pracujące z użyciem niezależnej – „własnej" częstotliwości, co jest szczególnie istotne w bardziej odpowiedzialnych systemach. Użytkownik takiej sieci bezprzewodowej całkowicie uniezależnia się od zewnętrznych operatorów oraz od opłat związanych z przesyłem danych. Dzięki temu transmisja informacji nie musi być ograniczana (transmisja "online"). W przeciwieństwie do pasma wolnego, pasmo UHF nie posiada ograniczenia związanego z maksymalną mocą nadawczą, dzięki temu po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia mogą być tu stosowane radiomodemy o mocy 10W, pozwalające na transmisję nawet do 80 km.

Niższe ceny pozwoleń radiowych

Od dnia 1 stycznia 2007 roku, opłata do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za wydanie pozwolenia radiowego dla systemów monitoringu i sterowania (telemetrii) realizowanych na przykład na radiomodemach SATEL wynosi tylko 82 PLN. Roczna opłata za użytkowanie kanału radiowego jest stała i nie zależy od ilości urządzeń pracujących w sieci. Dla kanału o szerokości 12,5 kHz wynosi 500 PLN, a dla kanału 25 kHz jest to 1000 PLN. Dokumenty wymagane podczas starania się o pozwolenie radiowe to: formularz RRL, deklaracja zgodności wydana przez producenta oraz tłumaczenie uwierzytelnione deklaracji zgodności.

Przykładowe aplikacje

Telemetria, komunikacja bezprzewodowa z obiektami rozproszonymi

TelemetriaSystemy bezprzewodowej transmisji danych wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie połączenie kablowe jest trudne do wdrożenia lub jest zbyt drogie w realizacji. Transmisja bezprzewodowa przyczynia się do wyraźnego zmniejszenia kosztów bieżącej eksploatacji (redukcji kosztów personelu, ograniczenia zużycia mediów) oraz do podniesienia dostępności obiektów (zmniejszenia awaryjności urządzeń, skrócenia przestojów).

Lokalizacja GPS o zwiększonej dokładności pomiaru

Lokalizacja GPSDo przesyłania poprawek różnicowych (pomiar RTK) powszechnie wykorzystywane są radiomodemy SATELLINE firmy Satel. Praktycznie każdy z producentów sprzętu GPS przystosowuje swoje odbiorniki do współpracy z tymi urządzeniami. Radiomodemy zapewniają doskonałą komunikację pomiędzy stacją bazową a przenośnym odbiornikiem. W ofercie firmy SATEL są dostępne również radiomodemy kompatybilne z układami lokalizacyjnymi innych producentów: PacificCrest / Trimtalk / Trimble.

Dystrybucja energii, monitoring i zdalne sterowanie przesyłem energii

Dystrybucja energiiRadiomodemy Satel pracują w wielu aplikacjach monitoringu i zdalnego sterowania. Podczas przesyłu energii sytuacje problematyczne lub przerwy w dostawie energii muszą być jak najkrótsze. Wymaga to niezawodnej sieci sterowania i monitoringu. Radiomodemy pozwalają monitorować węzły i linie energetyczne oraz sterować trasami przesyłowymi, dzięki czemu możliwa jest szybka diagnostyka miejsc wystąpienia usterek i ich szybkie usuwanie.

Infrastruktura, bezprzewodowa aktualizacja danych

InfrastrukturaStatyczne znaki drogowe są pomocne w wyznaczaniu kierunku, informowaniu o potencjalnych zagrożeniach czy ograniczeniach prędkości, jednak sytuacja na drogach zmienia się dynamicznie i często oznakowanie statyczne nie odzwierciedla stanu rzeczywistego ze względu na trwające roboty drogowe, zaistniały wypadek czy gwałtowną zmianę pogody. Radiomodemy SATEL mogą być wykorzystane do szybkiej aktualizacji informacji drogowych.

 
Pasmo 140-170 MHz

Opis pasma 140-170 MHz

Zakres częstotliwości 140 - 170 MHz, czyli tzw. pasmo VHF pozwala tworzyć systemy komunikacji radiomodemowej pracujące z użyciem niezależnej – „własnej" częstotliwości, co jest szczególnie istotne w bardziej odpowiedzialnych systemach. Użytkownik takiej sieci bezprzewodowej całkowicie uniezależnia się od zewnętrznych operatorów oraz od opłat związanych z przesyłem danych. Dzięki temu transmisja informacji nie musi być ograniczana (transmisja „online").

 

Pasmo 140 - 170 MHz

 

Pasmo wolne od pozwoleń dla systemów odczytu liczników

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r., zezwala na wykorzystywanie zakresu częstotliwości 169,400 – 169,425 MHz przez systemy odczytu liczników. Zgodnie z definicją ujętą w planie zagospodarowania częstotliwości system odczytu liczników oznacza system, który pozwala na zdalną kontrolę stanu, pomiary i serwisowanie przy użyciu urządzeń łączności radiowej. W myśl rozporządzenia bez pozwolenia radiowego, a co za tym idzie bez formalności i dodatkowych kosztów, mogą być realizowane systemy telemetryczne pracujące z odstępem sąsiedniokanałowym 12,5 kHz i mocą promieniowaną do 500 mW.

Przykładowe aplikacje

Telemetria, komunikacja bezprzewodowa z obiektami rozproszonymi

TelemetriaSystemy bezprzewodowej transmisji danych wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie połączenie kablowe jest trudne do wdrożenia lub jest zbyt drogie w realizacji. Transmisja bezprzewodowa przyczynia się do wyraźnego zmniejszenia kosztów bieżącej eksploatacji (redukcji kosztów personelu, ograniczenia zużycia mediów) oraz do podniesienia dostępności obiektów (zmniejszenia awaryjności urządzeń, skrócenia przestojów).

Systemy automatycznego odczytu liczników (AMR)

Systemy automatycznego odczytu liczników (AMR)Pasmo VHF pozwala uzyskać nawet trzykrotnie większe odległości, w porównaniu z pasmem 869 MHz. Lepsza propagacja fal radiowych pozwala na realizację systemu odczytu liczników przy stosowaniu anten półfalowych montowanych w pobliżu urządzeń pomiarowych co upraszcza montaż i znacząco ogranicza koszt instalacji antenowej. Istotną zaletą tego pasma jest także udostępniany bez opłat zakres 169,400 - 169,425 MHz, przeznaczony do aplikacji automatycznego odczytu liczników.

 
 


Zapytaj eksperta
X

Formularz kontaktowy


Imię i Nazwisko*

Adres E-mail*

 

Treść zapytania*